Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn

Foreningens formål

Foreningens formål er, at værne om naturen, beskytte drikkevand, vandmiljø og det åbne landskab samt have fokus på trafiksikkerheden og dermed bidrage til, at gøre lokalområdet til et bedre sted at bo.


Foreningen ønsker endvidere at varetage interesserne for de borgere, der vil blive påvirket negativt af skæmmende og store, industrielle og industrilignende anlæg.


Herunder industrilignende staldanlæg samt af forurenende virksomhed, når disse placeres i områder, hvor de vil være til skade for naturen og til gene for beboere i foreningens område.

En forening er en god idé fordi

En forening med en relevant formålsparagraf er hørings- og klageberettiget. Det betyder, at flere end de nærmeste naboer kan blive hørt og kan klage.


Beboere med landbrugspligt på deres ejendom vil IKKE være hørings- og klageberettigede, når det gælder spørgsmål om lugt, fluer m.m. Gennem foreningen vil ALLE medlemmer få en stemme i spørgsmålet om gener.


Mulighed for bedre opbakning til enkeltpersoner, som bliver ramt af byggeriet (og mulighed for anonymitet) 


Som forening står vi stærkere i kontakten til lokalpolitikere, udvalg og presse m.m.

Foreningens aktiviteter

Kontakt til lokalpolitikere


Kontakt til lokal og regional presse


Forberede høringssvar


Tage initiativ til borgermøde


Kontakt til Danmarks Naturfredningsforening og andre rådgivere


Underskriftsindsamling


Forberede evt. klage